Чи є інвайт код персональним?

Так, для кожної людини генерується особистий інвайт код.