Журнали групи продовженого дня

Система Smart School має розділ для ведення журналу групи продовженого дня. Тут можна вказувати інформацію про групу, режим роботи, показники здоров’я учнів, відвідування тощо.

Як заповнювати “Журнал групи продовженого дня”?

Перейшовши до розділу “Журнали ГПД”, вибираємо потрібний нам журнал.

Перед нами представлені звіти журналу ГПД :

1. Режим групи продовженого дня

Натискаємо “Додати запис” та заповнюємо необхідні поля.

 

Для редагування натискаємо на “Олівець”.

2. Відомості про учнів групи

На цій вкладці можна переглянути відомості про учнів. Натиснувши на “Олівець”, ви зможете вказати дату зарахування та дату вибуття.

3. Показники здоров’я учнів

У цьому звіті вказуємо показники здоров’я учнів. Натиснувши на олівець, ви зазначаєте стан здоров’я, групу та обмеження у фізичному навантаженні.

4. Відвідування групи учнями

На цій сторінці відображається звіт із відвідування учнями групи ГПД. Натиснувши на квадратик проти учня, можна поставити відмітку про відсутність або хворобу (н або хв).

5. Облік роботи

У цьому розділі вказуємо відомості про роботу гуртка. Натискаємо “Додати запис” та заповнюємо відповідні поля. За допомогою “Олівця” можна редагувати дані.

6. Відомості про зайнятість учнів групи у позакласних та позашкільних заходах

У цьому звіті зазначаємо відомості про позашкільну діяльність учнів. Натискаємо на олівець, заповнюємо дані та натискаємо “Зберегти”.

7. Відомості про батьків

На цій вкладці відображені відомості про батьків.

8. Зауваження до ведення журналу групи продовженого дня

На цій сторінці можна переглянути зауваження до ведення журналу. Натиснувши на олівець, вказуємо відмітку про виконання.